Khám phá bản chất của phân tích kỹ thuật thông qua 03 định đề

Bên cạnh phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật là một trường phái đầu tư hiệu quả và được nhiều người sử dụng. Phương pháp phân tích này thể hiện rằng ” không có cổ phiếu tốt hay xấu, chỉ có giá cổ phiếu tăng hay giảm” và ” lúc nào thì nên mua… Read More Khám phá bản chất của phân tích kỹ thuật thông qua 03 định đề